بیکارترین استان ایران دیگر کلانشهر به حساب نمی آید !
اس

اسلام آباد جوان  : گفته بودند مگر کرمانشاه کلانشهر بوده است که اکنون با خارج  شدن نام این استان از  واژه کلانشهر بودن  خاطری آزرده شود وقتی مسولین دولت در اقدامی عجیب کلانشهر کرمانشاه را دیگر کلانشهر نمیدانند و زین پس کرمانشاه دیگر کلانشهر به حساب نمی آید باید هم این استان با بیکاری ۲۲ درصدی سالها عدم توسعه یافتگی را تحمل کند . 
  مگر  کرمانشاه از مزایای کلانشهر  بودن تاکنون بهره ای برده است که با خارج شدن نام این استان از کلانشهر بودن ضرر کند .
 بیکاری و عدم توسعه یافتگی و سیطره مدیران غیر بومی و ... همه در طول این سالها باعث شده است کرمانشاه که زمانی رکن غرب کشور بود اکنون درگیر و دار اختلاف های سیاسی مجمع نمایندگانش در سراشیبی سقوط اقتصادی قرار گیرد .
اگر کرمانشاه از کلانشهر بودن فقط نام آن را یدک میکشید پس همان بهتر این نام را نیز در گیر و دار بسته ماندن مرز خسروی و پرویز خان و بلایای طبیعی و بیکاری و رکود اقتصادی ، نیز  از کلانشهر کرمانشاه  رخت بربندد..


علی باقری سه شنبه 5 دی 1396 - 07:13 ق.ظ نظرات()