زمان دقیق پرداخت مطالبات کارگران شهرداری اسلام آباد غرب اعلام شد !
اسلام آباد جوان

اسلام آباد جوان : قصه پر غصه کارگران  شهرداری اسلام آباد غرب که مدت  چند ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده اند فصل نوینی از  نارضایتی این کارگران نسبت به عملکرد مدیران شهرداری ست گویی تعویق چند ماهه ی  پرداخت حقوق این کارگران به امری عادی مبدل گشته و کسی نمیداند اکنون چگونه باید حقوق این کارگران را پرداخت نماید .

هر چند شهرداری اسلام آباد غرب خود با مشکل بودجه و کمبود اعتبار روبه رو است و درامدهای شهرداری نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است اما شنیده ها حکایت از آن دارد طی هفته اتی مطالبات عقب افتاده کارگران به آنها پرداخت خواهد شد . 

بنا به اخبار رسیده به پایگاه خبری اسلام آباد جوان هفته ی آتی کارگران شهرداری حقوق و مزایای عقب افتاده ی خویش را دریافت خواهند کرد .هر چند شهرداری بایستی ردیفی برای پرداخت حقوق کارگران خدماتی در نظر بگیرد و به وضعیت پرداخت‌های قطره چکانی مزد این کارگران خاتمه دهد اما همینکه به زودی قرار است مطالبات معقوق این کارگران پرداخت شود جای بسی خوشحالی را دارد علی باقری جمعه 8 مرداد 1395 - 03:41 ب.ظ نظرات()