تبلیغات
[ cb:blog_title ]
پایگاه خبری اسلام آباد جوان و معرفی کاندیداهای شورای شهر اسلام آباد غرب !
اسلام
اسلام آباد جوان : با نزدیک شدن به زمان انتخابات شورای شهر اسلام آباد غرب تب و تاب  دومین شهر سیاسی کشور را در بر گرفته است . 
در همین راستا پایگاه خبری اسلام آباد جوان طبق وظیفه اخلاقی خود در نظر دارد به معرفی نامزدها ی ثبت نام کرده بپردازد , لذا این پایگاه خبری از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر اسلام آباد غرب تقاضامند است جهت بیان برنامه های خویش و همچین سوابق اجرایی خویش در بخش نظرات این قسمت و یا از طریق فضای مجازی و  ایدی تلگرام  به معرفی خود  و بیان رزومه کاری خویش بپردزاند .

پایگاه خبری اسلام آباد جوان بدون هیچ چشمداشتی و صرفا طبق وظیفه اخلاقی خود اقدام به معرفی کاندیداهای ثبت نام شده میپردازد 

ا
یدی تلگرام ( علی باقری مدیر پایگاه خبری  eslamabadjavan@

در
صورتی
که کاندیداهای محترم در فضای مجازی فعالیت ندارند لطفا در بخش نظرات این قسمت به معرفی خود پرداخته تا در پایگاه خبری درج شود .


علی باقری پنجشنبه 10 فروردین 1396 - 11:08 ق.ظ نظرات()
آیا انتخابات شوراهای اسلام آباد غرب درگیر طایفه بازی خواهد شد ؟
اس
اسلام آباد جوان : در حالی که چند ماه به انتخابات شوراهای شهر و روستا  در اسلام آباد غرب باقی مانده است ،  تعدادی از کاندیداهای که قصد شرکت در  انتخابات را دارند  از هم اکنون جهت ورود به عرصه ی انتخابات با تبلیغ در فضای مجازی   تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا با پیروزی  در انتخابات وظیفه ی خطیر خدمت رسانی به آحاد مردم جامعه را به سرانجام رسانند. اما نکاتی که در اینجا باید مدنظر قرار داد مبحث طایفه گرایی در انتخابات است.
 در تمامی این سالها سرنوشت انتخابات اسلام اباد غرب را طایفه ها  تعیین کرده اند به گونه ای که گاها کاندیدای که از لحاظ تحصیلات و درک سیاسی نسبت به شخص پیروز در انتخابات  از توانایی بیشتری برخوردار بوده است اما صرفا به دلیل اینکه ایل و طایفه ی بزرگی از وی حمایت نکرده است و به اصطلاح طایفه ای نداشته است که از وی حمایت کند  آن شخص با وجود تمامی توانایی ها  نتوانسته است به مجلس راه یابد . 

جدای از پشت پرده ی انتخابات که کاندیداها تمام تلاش خود را جهت جلب آرای عموم مردم و شخصیتهای برجسته به کار میگیرند تا پیروز انتخابات شوند ، نباید از نقش طایفه ی کاندیداها در انتخابات غافل شد. متاسفانه سالهاست شهرستان اسلام آباد غرب اسیر قوم گرایی بوده است ، دمی مانده به انتخابات طایفه ها تلاش خود را به کار میبندند تا هم طایفه ای خویش را رهسپار شورا کنند  و در این میان طایفه ای که برنده ی انتخابات میشود با شور و شوق  فراوان ناشی از این پیروزی،  انتظارهای نامعقول خویش را از شخص پیروز در انتخابات مطالبه میکند و اینجاست که طایفه گرایی جای خویش را به انتخابی آگاهانه میدهد. 
بی شک چه در زمان برگزاری انتخابات و پس از آن ,  این قوم گرایی و طایفه گرایی بوده است که بزرگرترین  آفت انتخابات اسلام آباد غرب بوده است ،  قصه ی پر غصه ی قوم گرایی سالهاست اسلام اباد غرب را از مسیر پیشرفت باز داشته است به راستی چرا باید رای مردمی که با دید باز و پس از شنیدن دیدگاه های کاندیدای مورد نظرشان نهایتا با قوه ی عقل و بصیرتی مثال زدنی آن کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب میکنند اسیر قوم گرایی و طایفه گرایی شود . 
هرچند نسل حاظر تمام تلاش خویش را به کار بسته است تا با انتخاب کاندیداهای  که شایستگی بیشتری دارد سرنوشت این دیار محروم را به گونه ای مثبت و مفید رقم زند اما قوم گرایی  سالهاست نتیجه ی انتخابات اسلام آباد غرب را تعیین کرده است . در نهایت باید دید امسال برنده ی انتخابات  شوراهای شهر اسلام آباد غرب را مردمی که با دید باز و از روی بینش سیاسی اقدام به رای دادن مینمایند مشخص خواهد کرد و یا طایفه های که منافع خویش را در پیروزی هم دیاری خویش میدانند سرنوشت انتخابات  این دوره را مشخص خواهد کرد ...


علی باقری سه شنبه 8 فروردین 1396 - 10:04 ق.ظ نظرات()