تبلیغات
[ cb:blog_title ]
فاز دوم بیمارستان اسلام آباد غرب یک سال پس از زلزله !
وا
اسلام آباد جوان : یکسال از شب تلخ بیست و یک آبان نود و شش  میگذرد؛  اما هنوز  کار تعمیر و یا تخریب فاز دوم  بیمارستان اسلام آباد غرب در پیچ و خم های اداری گم میشود . بیمارستانی که قرار بود مامنی برای درد مراجعه کنندگان  باشد ؛ حال به نماد شب واقعه  زلزله  در اسلام آباد غرب تبدیل گشته  است .
با گذشت یکسال از  زلزله  هنوز گام مثبت قابل رویتی از بازسازی و یا تخریب این بیمارستان دیده نمیشود و مشخص نیست قرار است چه بر سر این بیمارستان بیاید ....
آیا یک سال زمان کمی برای تعیین تکلیف این بیمارستان است ؟
آیا شایسته است مردمان شهر مرصاد برای دومین سال پیاپی در حیاط این بیمارستان  که پس از ویرانی فاز دوم خود تبدیل به درمانگاه شد ، مورد درمان قرار بگیرند ؟
امیدوار هستیم هر چه زودتر تکلیف این بیمارستان مشخص شود چرا که کلنگ بیمارستان دوم اسلام آباد غرب نیز چند ماه پیش به زمین زده شده است و معلوم نیست کار ساخت و ساز این بیمارستان نیز به عمر اکثر خوانندگان این مطلب برسد یا نه!


علی باقری شنبه 19 آبان 1397 - 01:48 ب.ظ نظرات()