تذکر دادستان اسلام آباد غرب به خبرگزاری های اسلام آباد غرب


باسمه تعالی 
کثرت کانال های خبری از طیف های گوناگون با علایق سیاسی مختلف، فضای سیاسی در این شهرستان را  پررنگ تر از دیگر شهرستان های کشور نموده است. 
طبیعی است که هر کدام از خبرگزاری های موجود بنا به مذاق مطبوع خود تلاش در تقویت جناح متبوع را دارند لیکن انصاف و اخلاق دارای اصولی ثابت و لایتغیر میباشد ولذا منصفانه نیست عملکرد مناسب یک مسئول ضعیف جلوه داده شود و از سوی دیگر ضعف عملکرد مدیر دیگری از جناح متبوع در هاله ای از سکوت قرار گیرد یا در اظهار نظر به عملکرد مسئولین از عبارات و کنایاتی نامناسب و به دور اخلاق استفاده کرد.
آنچه نگرانی بنده را مضاعف مینماید این است که متاسفانه برخی مدیران خبرگزاری ها به دنبال کسب منافع و باج خواهی از مدیران شهرستان هستند و بطور مثال چنانچه با روی خوش فرماندار و اعطای مزایای مورد نظر مواجه نگردند با تمام توان در صدد تخریب وی بر می آیند.
لازم به ذکر است در مدت خدمت در این شهرستان جو بسیار صمیمانه و همت صادقانه امام جمعه دلسوز،کلیه اعضای ارزشمند شورای تامین و فرماندار گرامی، با وصف علایق مختلف سیاسی بسیار قابل توجه بوده است و در مواجهه با مشکلات، تواضع،همت عالی و اخلاق نیک فرماندار و تک تک عزیزان تامین که حقیر کمترین عضو از این مجموعه هستم باعث هم افزایی و فایق آمدن بر موانع تاکنون گردیده است.
لذا از مدیران محترم شهرستان و خبرگزاری های مختلف تقاضا میگردد در اینخصوص مراتب را مدنظر قرار داده و از بدعتی که برخی از مدیران خبرگزاری و کانال های خبری تاسیس نموده اند پیشگیری نمایند؛بدیهی است در صورت استمرار این وضعیت ناگزیر تعدادی از خبرگزاریها و کانال های خبری متخلف با دستور این دادستانی منحل خواهد شد. 
کلیه خبرگزاری های شهرستان فورا مکلف به درج این مطلب  در فضای خبری خود میباشند.
دادستان شهرستان اسلام آباد غرب -صادق عزیزی 

@DadsaraEslamAbad


علی باقری شنبه 4 آذر 1396 - 06:59 ب.ظ نظرات()