اسلام آباد جوان ( باقری): اسلام آباد جوان
تصمیمی مناسب از شورای شهر اسلام آباد غرب ...
اس
اسلام آباد جوان  : اولین جلسه شورای پنجم اسلام آباد غرب در حالی برگزار شد که اعضای شورا موافقت خویش را با حضور خبرنگاران اعلام کردند
در این جلسه که با حضور کلیه اعضای شورا برگزار شد ،  اعضای کمیسیون ها مشخص شدند و در ادامه اعضای شورا به بررسی و مسائل شهری و شهرداری از جمله لزوم برگزاری جلسه با کارگران شهرداری که اخراج شده و پیگیری مشکلات آنان و همچنین مشکلات آسفالت شهرک وحدت  ...پرداختند و مقرر شد در جلسه بعد شورای شهر گزارش روند پیگیری مشکلات به کلیه اعضا ارائه شود.
هر چند هیچگاه  حضور خبرنگاران در جلسات شورا ازطرف شورای چهارم منع نگشته بود اما حضور آنان نیز هیچگاه با استقبال  آن اعضا روبه رو نگشته بود . 
حال و  با آغاز به کار شورای پنجم امید آن میرود  دعوت شدن اصحاب رسانه در جلسات شورا صرفا دعوتی از جنس کلام نباشد و اصحاب رسانه بتوانند به نحو مناسب جلسات اعضا را پوشش داده و مردم را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهند .


علی باقری چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 12:19 ب.ظ نظرات()