آیا شهرداری کوزران یا گهواره به یک فرد رسانه ای فعال سپرده میشود ...
ا
اسلام آباد جوان :  شنیده ها حکایت از آن دارد که مهندس خلیفه فرهاد امیری  که سالها در حوزه رسانه اسلام آباد غرب مشغول به فعالیت بود .
، گزینه احتمالی دو شهر برای تصدی مدیریت شهرداری های کوزران یا گهواره است .
گفته شده که این چهره مذهبی ؛ سیاسی و عمرانی توسط برخی از رابطین وفرستادگان شورا های دو شهر مذکور با ایشان مذاکراتی انجام شده است اما وی تاکنون به این درخواست ها پاسخ روشنی نداده است وآنرا به آینده موکول نموده است.
خلیفه فرهاد کارنامه روشنی از فعالیت های مذهبی ؛سیاسی ؛ عمرانی و فرهنگی در طول خدمت خود دارد که میتواند در صورت در اختیار گرفتن این مناصب به بهترین وجه ؛ مدیریت مجموعه خویش را بر عهده بگیرد .علی باقری سه شنبه 31 مرداد 1396 - 02:35 ب.ظ نظرات()