تبلیغات
[ cb:blog_title ]
نه بزرگ مردم به شورای چهارم اسلام آباد غرب

اسلام آباد جوان : با پایان رای گیری و شمارش آرای شورای شهر اسلام آباد غرب شاهد ورود چهره های جدیدی به شورای شهر اسلام آباد غرب هستیم که بی شک میتوانند اسلام آباد غرب را در مسیر توسعه قرار دهند .
از حوادث انتخاباتی این دوره  میتوان به عدم ورود بخشی از شوراهای فعلی و با سابقه ای چند دوره  اشاره کرد  و جز آقایان مرزبان بخشم و پرویز رزمدیده دیگر اعضای شورای فعلی نتوانستند به شورای شهر راه یابند که در آینده به تفصیل درباره این انتخابات مطلب خواهیم نگاشت 
با این اوصاف لیست جدید اعضای شورای پنجم شهر اسلام آباد غرب به شرح زیر است 

الهام حیدرزاده با مجموع آرای 8581
مرزبان بخشم با مجموع آرای7708
بهروز  جلیلیان با مجموع آرای  7314
خلف صیادیان با مجموع آرای6988
مجتبی سنگین وزن  با مجموع آرای  6574
پرویز رزم  دیده با مجموع آرای 6394
محسن غلامی  با مجموع آرای 6624

همچنین اعضای علی البدل شورای پنجم اسلام آباد غرب به شرح زیرند 

1_کیومرث صیدمحمدی5769
2_مسعودداکبری5500علی باقری شنبه 30 اردیبهشت 1396 - 11:14 ق.ظ نظرات()