تبلیغات
[ cb:blog_title ]
آقای روحانی برای سفر به کرمانشاه کمی دیر نیست !
ا

اسلام آباد جواننزدیک به چهار سال از زمامداری دولت  اعتدال میگذرد و در این مدت استان کرمانشاه همواره بیکارترین استان کشور شناخته شده است و حال دمی مانده به انتخابات ریاست جمهوری جناب روحانی ریس جمهور وقت ,  تصمیم گرفته اند به بیکارترین استان کشور یعنی کرمانشاه سفر کنند ... 
سالهاست استان کرمانشاه با وجود جوانان متعهد و تحصیل کرده همواره از لحاظ بیکاری با حفظ جایگاه نخست اجازه خود نمایی به استانی دیگر را نداده است ,  بیکاری که قریب به چهارسال پیش چهارده درصد بود در طول سالهای گذشته به مرز  بیست سه درصد. درصد رسیده  است , به راستی چه بر سر این استان آمده است که اکنون شاهد کوچ جوانان و تحصیل کنندگانش  برای اشتغال به  دیگر استانها هستیم.
آقای روحانی برای سفر به کرمانشاه گویی کمی دیر شده است چرا که بیکاری دگر رمقی برای جوانان این دیار باقی نگذاشته است تا بلکه به استقبال شما بیایند ..


علی باقری یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 - 07:06 ب.ظ نظرات()