تمدن و تاریخ اسلام اباد غرب در معرض تغییر !
اسلام آباد جوان

اسلام آباد جوان : بر اساس شنیده ها تغییرات سریالی در مدیریت ادارات اسلام آباد غرب این بار تمدن و تاریخ اسلام آباد غرب را نشانه گرفته است و خبرها حاکی از  از ایجاد  تغییرات در مدیریت میراث فرهنگی اسلام آباد غرب می باشد . 
میراث مظلوم فرهنگی اسلام آباد غرب سالهاست با  مشکلات گوناگونی از قبیل کمبود بودجه و ... گریبانگیر بوده است ، کمبود پرسنل  و قرار گرفتن حجم عظیم مشکلات بر دوش  مدیر میراث  ،  همه باعث شده است که حتی در صورت بروز تغییرات احتمالی نشود   تحولی شگرف در عرصه مدیریتی این نهاد فرهنگی به وجود اورد . در کوران این مشکلات است که  زمزمه و شنیده ها حاکی از ایجاد تغییرات احتمالی در مدیریت میراث فرهنگی اسلام آباد غرب را میدهد و در همین راستا طبق شنیده ها گویا گزینه ی پیشنهاد شده برای مدیریت جدید این اداره قرابتی با مجموعه میراث فرهنگی ندارد و حتی مورد تایید اداره کل نیز قرار نگرفته است اما همچنان اصرار بر حضور ایشان و تکیه بر کرسی ریاست این اداره از طرف حامیانش  وجود دارد که طبق اخبار موثق  ارسال شده به این پایگاه خبری بین تخصص فرد پیشنهاد شده و پست مدیریت میراث فرهنگی هیچ گونه مشابهتی وجود ندارد . 
البته گویا گزینه جدید و  پیشنهاد شده به میراث فرهنگی  از فعالین ستاد نماینده در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است و اکنون جدی ترین گزینه برای صدارت میراث فرهنگی میباشد .
امیدواریم در چینش مدیران و  تغییرات آنان حداقل  گزینه تخصص و کارایی  ملاک و معیار مناسبی برای این  تغییرات مدیریتی در نظر گرفته شود چرا که بیشترین عدم کارایی زمانی هویدا میشود که بین تخصص و پست مدیریتی هیچ گونه قرابتی وحود نداشته باشد. 


علی باقری سه شنبه 4 آبان 1395 - 03:10 ب.ظ نظرات()